martes, 4 de octubre de 2011

La tía Mame. Patrick Dennis. AcantiladoOutra novela recuperada por Acantilado.. Gozou de grande popularidade en USA e foi publicada en España a finais dos 50.  Incluso foi adaptada ó cine e ó teatro. Ainda que, iniciada a lectura,  poida parecer unha novela anclada no tempo, a Tía Mame resiste moi ben unha lectura contemporánea: pola mordaz crítica á sociedade  do seu tempo, á que tacha de antisemita, conservadora, inculta e ventaxista, exemplificada nos Maddox, unha familia arruinada en busca dun bo partido para sanear as contas, con fachendosas pretensións intelecturais e delirios de grandeza ; pola posta en ridículo das terapias psicolóxicas tan en voga no seu momento ("terapia cromática"). Todo isto regado cun grande sentido do humor. Non se perdan a biografía do autor